5 BONES RAONS PER PORTAR-NOS EL TEU FILL

 

 

EL TEU FILL, PER EL SEU CORRECTE DESENVOLUPAMENT, NECESSITA EL CONTACTE AMB ALTRES NENS. Com ho ha demostrat perfectament el gran psicòleg Henri Wallon, el "jo" del nen només es pot desenvolupar-se en relació amb el dels demés...Cal afegir que el grup familiar no es, en general el suficienment gran per el nen...Necessitarà tractar amb altres nens, confrontar la seva experiència amb la d'ells, i sotmetre a prova la seva jova personalitat. Aquest aspecte, la funció de l'escola infantil es preponderant per que es desenvolupin harmoniosament tots els elements socials de la personalitat.

 

 

SOM UN CENTRE EDUCACIONAL. Tal com concebem en aquesta edat, l'educació és el conjunt d'accions orientades que exerceix l'adult per un millor desenvolupament del nen...UN DELS NOSTRES OBJECTIUS ES que el nen aprengui el més aviat possible a trobar-se sol, es a dir, amb els recursos psicològics que posseeix, una solució personal als problemes que es plantegen...Es indispensable inculcar-lo molt aviat a l'hàbit de buscar ell mateix els medis de salvar un obstacle, de vèncer una dificultat, de donar una solució original a un problema pràctic.

 

 

 

PREVINDRÉ EL FRACÀS ESCOLAR. El conjunt dels hàbits socials i les actituts que l'inculcarem li permetran integrar-se rapidament en la nova vida que constitueix aquest nou cicle escolar.

 

 

Perquè el nostre centre disposa d'un programa de treball suficientment contrastat, i  dirigit per un equip multiprofessional.

 

PERQUÈ EL TEU FILL ES MEREIX EL MILLOR